• ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۱ - ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۰ - 09170482826
  • شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی 16 بعدازظهر
  • نام پروژه: استخر سازی
  • کارفرما: --
  • موقعیت مکانی: شیراز
  • سال تکمیل پروژه: 1399
  • وب سایت: www.zagrasanat.ir
  • مهندس اجرایی: تیم زاگرا صنعت