منبع انبساط باز

منبع انبساط باز (Tank Expansion Open) در حقیقت يك مخزن باز است، كه كاركردش تنظيم فشار آب و جلوگيري از افزايش يا كاهش فشار سيستم است.

در ادامه منبع انبساط باز را به عنوان یکی از اجزای موتورخانه ساختمان با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم.

هنگام راه اندازي موتورخانه و سيستم هاي گرم كننده مانند شوفاژ، به دليل بالارفتن درجه حرارت، آب داخل سيستم منبسط شده و حجم آن افزایش می یابد.

تخلیه اين ازدياد حجم در مخزن انبساط صورت می گیرد و بدین طریق از بالا رفتن فشار در سيستم جلوگيري مي كند.

همچنين در هنگام سرد شدن آب در سيستم گرمایشی، حجم آب با انقباض همراه می شود.

منبع انبساط با مکانیزم خود، ضمن جبران این كاهش حجم، از بوجود آمدن فشار منفي در سيستم جلوگيري به عمل می آورد.

اين منبع در ارتباط با هواي آزاد است که در نتيجه آن، فشار آب درون منبع صفر خواهد بود (فشار داخل آن همیشه برابر فشار جو محل است).

نصب منبع انبساط باز، در خط مكش پمپ موتورخانه و حداقل 2 تا 3 متری بالای مرتفع ترین مصرف كننده حرارتي ساختمان انجام مي شود.

منبع انبساط باز از طریق مسير لوله ارتباطي با ديگ و همچنین توسط شناور موجود در آن، میزان آب موجود در چرخه را كنترل مي كند.

به این صورت كه در هنگام بروز هرگونه نشتي در چرخه تاسيسات مکانیکی، حجم يا همان ارتفاع سطح آزاد آب موجود در منبع انبساط کاهش پیدا می کند.

در این هنگام منبع انبساط باز با اضافه کردن آب شهري به میزان آب خروجي از چرخه، مقدار آب چرخه را ثابت نگه مي دارد.

توضیحات

منبع انبساط باز