• ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۱ - ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۰ - 09170482826
 • شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی 16 بعدازظهر

مخزن گاز ال پی جی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • مخزن گاز ال پی جی 1000 گالن

  مخزن گاز ال پی جی 1000 گالن یکی از تولیدات تخصصی شرکت زاگرا صنعت می باشد

  دانلود : کاتالوگ-مخزن-گاز-ال-پی-جی

  گواهینامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

  جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیرپودری (SAW)

  مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند

  با الزامات استاندارد ملی 841 مطابقت دارند

  مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند

  با فشار 250 PSI و محدوده دمایی منفی 20 تا مثبت 50 درجه سانتی گراد طراحی شده اند

  تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده اندو با فشار آب تحت آزمون هیدرو استاتیک قرار می گیرند

  فولاد به کار رفته در ساخت این مخازن سازگار با گاز مایع (عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

  مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ، کنترل و تایید می شود

 • مخزن گاز ال پی جی 1500 گالن

  مخزن گاز ال پی جی 1500 گالن یکی از تولیدات تخصصی شرکت زاگرا صنعت می باشد

  دانلود : کاتالوگ-مخزن-گاز-ال-پی-جی

  گواهینامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

  جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیرپودری (SAW)

  مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند

  با الزامات استاندارد ملی 841 مطابقت دارند

  مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند

  با فشار 250 PSI و محدوده دمایی منفی 20 تا مثبت 50 درجه سانتی گراد طراحی شده اند

  تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده اندو با فشار آب تحت آزمون هیدرو استاتیک قرار می گیرند

  فولاد به کار رفته در ساخت مخازن گاز ال پی جی سازگار با گاز مایع (عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

  مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ، کنترل و تایید می شود

 • مخزن گاز ال پی جی ۳۰۰۰ گالن

  مخزن گاز ال پی جی ۳۰۰۰ گالن یکی از تولیدات تخصصی شرکت زاگرا صنعت می باشد

  گواهینامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

  جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیرپودری (SAW)

  مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند

  با الزامات استاندارد ملی ۸۴۱ مطابقت دارند

  مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند

  با فشار 250 PSI و محدوده دمایی منفی 20 تا مثبت 50 درجه سانتی گراد طراحی شده اند

  تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده اندو با فشار آب تحت آزمون هیدرو استاتیک قرار می گیرند

  فولاد به کار رفته در ساخت مخازن گاز ال پی جی سازگار با گاز مایع (عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

  مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ، کنترل و تایید می شود

 • مخزن گاز ال پی جی 500 گالن

  مخزن گاز ال پی جی 500 گالن یکی از تولیدات تخصصی شرکت زاگرا صنعت می باشد

  دانلود : کاتالوگ-مخزن-گاز-ال-پی-جی

  گواهینامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

  جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیرپودری (SAW)

  مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند

  با الزامات استاندارد ملی 841 مطابقت دارند

  مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند

  با فشار 250 PSI و محدوده دمایی منفی 20 تا مثبت 50 درجه سانتی گراد طراحی شده اند

  تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده اندو با فشار آب تحت آزمون هیدرو استاتیک قرار می گیرند

  فولاد به کار رفته در ساخت مخزن گاز ال پی جی سازگار با گاز مایع (عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

  مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ، کنترل و تایید می شود