نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • مبدل حرارتی

  مبدل حرارتی (Heat Exchanger) سیستمی جهت انتقال حرارت بین دو یا بیش از دو سیال (مایع / گاز) می باشد. در واقع مبدل های حرارتی در هر دو فرایند سرمایش و گرمایش به کار گرفته می شوند. سیال های جاری در مبدل ها، عمدتاً به منظور جلوگیری از اختلاط، توسط دیواره جامدی از یکدیگر جدا می شوند و البته در انواع بخصوصی از مبدل های حرارتی این امکان نیز وجود دارد که جریان های سیال مستقیماً با هم در تماس باشند.

 • مبدل حرارتی استیل

  مبدل حرارتی استیل دستگاهی است که حرارت را در اثر اختلاف دمای ایجاد شده بین دو سیال ، از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر منتقل می کند.

  مبدل حرارتی استیل ازجمله تجهیزات بسیار مهم موتورخانه برای گرمایش استخر، یا فضاهای تهویه شده است. این نوع تجهیزات میتوانند با استفاده از متریال مختلف ساخته و به دست مشتری عرضه شوند.

  زاگرا صنعت سازنده انواع مبدل های حرارتی استیل یو تایپ مناسب برای موتورخانه های از نوع شل اند تیوب Shell & Tube است.

 • مبدل حرارتی مسی

  مبدل حرارتی مسی دستگاهی است که حرارت را در اثر اختلاف دمای ایجاد شده بین دو سیال ، از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر منتقل می کند.

  مبدل حرارتی مسی ازجمله تجهیزات بسیار مهم موتورخانه برای گرمایش استخر، یا فضاهای تهویه شده است. این نوع تجهیزات میتوانند با استفاده از متریال مختلف ساخته و به دست مشتری عرضه شوند.

  زاگرا صنعت سازنده انواع مبدل های حرارتی مسی یو تایپ مناسب برای موتورخانه های از نوع شل اند تیوب Shell & Tube است.