تست اولتراسونیک

تست اولتراسونیک

تست اولتراسونیک زاگرا صنعت مبتنی بر امواج فراصوت است این امواج که توسط مبدل تولید