• ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۱ - ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۰ - 09170482826
  • شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی 16 بعدازظهر

بخار یکی از معمول­ترین و موثرترین وسیله ها برای انتقال حرارت در صنایع است، اما تنها ماده موجود نیست. دیگر سیالات نظیر آب و روغن داغ نیز برای گرمایش غیرمستقیم در مبدل ­های حرارتی به کار می­ روند. در ادامه به تشریح مزایای استفاده از بخار در مقایسه با آب یا روغن داغ جهت گرمایش می­ پردازیم.

مزایای گرمایش با بخار

گرمایش با آب یا روغن داغ

انتقال حرارت از یک ماده مایع مانند آب یا روغن داغ با استفاده از گرمای محسوس آن ماده انجام می ­پذیرد. سیال در دماهای بالا به مبدل حرارتی وارد می­ شود. در حالی که مایع انرژی گرمایی خود را از دست می­ دهد، دمایش افت می­ کند و مبدل حرارتی را در دماهای پایین­ تری ترک می­ کند. میزان انرژی رها شده از هر واحد مایع نسبتأ پایین است (معمولأ در حدود ۱۷ kcal/kg).

مزایای گرمایش با بخار

 

گرمایش با بخار

بخار در حالت گازی به مبدل حرارتی وارد می­ شود. انتقال حرارت از طریق بخار اشباع از گرمای نهان موجود در بخار استفاده می­ کند و مقادیر زیادی از انرژی چگالش (تغییر به حالت مایع) را آزاد می­ نماید. مایع چگالیده با دمایی نزدیک به دمای بخار اشباع از مبدل حرارتی بیرون می ­آید. میزان انرژی به­دست آمده از هر واحد بخار بالا است (نزدیک به ۵۳۹ kcal/kg و بیش­تر با استفاده از بخار خلاء).

خلاصه ­ای از مزایا

استفاده از گرمای نهان (گرمایش با بخار) برای انتقال حرارت بسیار موثرتر از استفاده از گرمای محسوس ( گرمایش با آب  یا روغن داغ) می­ باشد و مقادیر بیشتری از انرژی در بازه زمانی کوتاه­تری آزاد می­ گردد. این پدیده سبب به وجود آمدن مزایای زیر می­ گردد:

خاصیت: گرمایش یکنواخت از طریق انتقال حرارت پنهان  –> مزیت: بهبود کیفیت محصول و تولید

خاصیت: توانایی فشار در کنترل دما (با تغییر فشار می توان دما را کنترل نمود)   –> مزیت: دما را می­توان سریعأ و با دقت زیاد تنظیم کرد.

خاصیت: ضریب انتقال حرارت بالا  –> مزیت: سطح انتقال حرارت کوچک­تر که منجر به کاهش اندازه تجهیزات خواهد شد.