• ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۱ - ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۰ - 09170482826
  • شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی 16 بعدازظهر

انواع مبدل حرارتی بر اساس ساختار طراحی

در این قسمت ۴ مدل متداول از مبدل‌های حرارتی براساس ساختار طراحی بررسی می‌شوند. مبدل