انواع فیلتر شنی

فیلتر شنی چیست؟ در طبیعت شاهد تصفیه آب به روش های گوناگونی می باشیم که

فیلتر شنی استخر

فیلتر شنی استخر یکی از پرکاربرد ترین مصارف فیلترهای شنی، استفاده از آن به عنوان

فیلتر شنی

فیلتر شنی

فیلتر شنی یا sand filter مخازنی استوانه ای شکل هستند که بمنظور دفع جامدات و