• ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۱ - ۰۹۱۷۰۴۸۲۸۲۰ - 09170482826
 • شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی 16 بعدازظهر

دیگ بخار عالی

الزامات یک بویلر یا دیگ بخار عالی

 1. مهارت مناسب و ساختار ساده دیگ بخار با استفاده از موادي كه تجربه نشان داده که بهترین مواد هستند. و بنابراین استفاده از آنها مانع از ضرورت انجام تعمیرات زودهنگام می شود.
 2. یک مخزن رسوبگیری در بویلر لازم است تا تمام ناخالصی ها را از آب بگیرد.
 3. ظرفیت بخار و آب کافی برای جلوگیری از هر گونه نوسان در فشار بخار و یا سطح آب دیگ بخار
 4. سطح آب برای جدا شدن کافی بخار از آب، برای جلوگیری از ایجاد کف در دیگ بخار
 5. گردش آب با ثبات و کامل در سراسر دیگ بخار، به طوری که تمام قطعات در همان دما باقی بمانند.
 6. فضای آب تقسیم شده به بخش هایی که به گونه ای مرتب شده اند که اگر هر بخش دیگ بخار از کار بیافتد، هیچ انفجاری رخ نمی دهد. مسیرهای بزرگ و آزاد بین بخش های مختلف برای برابر کردن خط آب و فشار در همه قسمت ها
 7. مازاد قدرتی زیاد بر هر تغییر شکل مجاز، دیگ بخار به طوری ساخته شده که از تغییر شکل (کرنش) به دلیل انبساط نابرابر، مبرا باشد، و در صورت امکان، از مفاصل در معرض مستقیم اثر آتش جلوگیری کند.
 8. یک محفظه احتراق به گونه ای تنظیم می شود که احتراق گازها که در کوره دیگ بخار آغاز شده، ممکن است قبل از فرار گازها به دودکش کامل شود.
 9. ، به منظور تفکیک جریان و استخراج کل گرمای موجود از گازهای بویلر، سطح گرمادهنده تا جای ممکن در زوایای درست نسبت به جریان های گازهای گرم شده قرار گیرد.
 10. قطعات بویلر، برای تمیز کردن و تعمیرات قابل دسترس باشند، این نکته ای حائز اهمیت در رابطه با ایمنی و اقتصاد است.
 11. دیگ بخار بایستی با کارهایی که انجام می شود متناسب بوده، و قادر به کار تا ظرفیت کامل خود با بالاترین میزان اقتصاد باشد.
 12. دیگ بخار بایستی به بهترین ابزارهای سنجش، دریچه های ایمنی و سایر ابزارها مجهز باشد.

واژگان و تعاریف دیگ بخار:

3- 1- میزان PH این یک علامت اختیاري پذیرفته شده است كه نمایانگر درجه اسیدي یا بازي آب می باشد. PH، لگاریتم معکوس غلظت یون هیدروژن دیگ بخار می باشد (مول بر لیتر)

3-2- مشعل پودرکننده سوخت مشعلی در دیگ بخار است که برای اینکه احتراق سوخت در آن رخ دهد، سوخت توسط هواي متراکم به ذرات ریز تبدیل شده و بصورت پودر با فشار زیاد در یک یا چند مسیر جریان پیدا می کند.

۳-۳– دیوارهایی که توسط هوا خنک می شود دیواره نسوز دیگ بخار که در آن منافذی برای عبور هوا تعبیه شده است

۴-۳– کمبود هوا هوای غیر کافی در مخلوط سوخت و هوا در جایی است که اکسیژن لازم برای اکسیده نشدن کامل سوخت در دیگ بخار (احتراق کامل) ضروری می باشد.

۵-۳– هوا زدا تخلیه کننده هوا مجهز به شیر شناور که در بالاترین نقطه سامانه آب گرم بویلر می گردد.

۶-۳ شیر هواگیری خودکار تخلیه کننده هوا مجهز به المان حساس حرارتی خودکار که در بالاترین نقطه مسیر بخار  نصب می گردد.

۷-۳– شیر هواگیری مجرای مجهز شده به یک شیر که در بالاترین نقطه دیگ یا مخزن تحت فشار، برای تخلیه هوا نصب می گردد.

۸-۳– بار مبنا بار مبنا اصطلاحی است که جهت بخشی از توان دیگ بخار که عملا در مدت طولانی ثابت خواهد بود، بکار می رود.

3-9- لوله ته گرد لوله فلزی که پس از گذر از حفره ای در ورقه فلزی مربوطه، گرد شده باشد.

۱۰-3– تخلیه تخلیه قسمتی از آب دیگ به منظور تقلیل غلظت یا خارج کردن لجن

۱۱-3– کانال رابط کانالی برای انتقال محصولات احتراق بین قسمتهای واحد توليد بخار و دودکش.

۱۲-3– محفظه هوای مشعل محفظه اطراف مشعل که در آن فشار هوا بالاتر از جو برای ایجاد اطمینان از توزیع و خروج هوای ثانویه وجود دارد.

3-13- هوازدایی فرآیندی که در آن مقدار هوای موجود در محلول را تا حد ممکن یا درصد مورد نظر در کل حجم آب کاهش میدهد.

3-۱۴– دیگ بخار فولادی یکپارچه لوله آتشی دیگ بخار یکپارچه یا آب گرم لوله آتشی، نوع اصلاح شده دیگ بخار اسکاتلندی میباشد که در آن ملاحظات مهندسی، ساخت، آزمون احتراق قبل از حمل و تامین مواد اولیه، مهارت در ساخت و عملکرد آن توسط سازنده که مسئولیت همه اجزا و قسمت های به کار رفته در مونتاژ دیگ را به عهده دارد، پیش بینی شده است. اجزاء شامل دیگ، مشعل، کنترل کننده ها، تجهیزات و قطعات کمکی می باشد.

۱۵-۳– مسیر یک مسیر عبور بسته که سطح جانبی آن گرم شده و سیال در یک جهت درون آن جریان دارد.

۱۶-۳– نقطه ریزش پایین ترین دمایی که در آن سوخت مایع می تواند تحت شرایط معینی از آزمایش جریان پیدا کند.

۱۷-۳ مشعل چرخشی مشعلی که مواد نفتی درون خود را توسط محفظه گردان سریعی به صورت ذرات در می آورد.

3-18- دودکش یک مجرای عمودی که بر اساس اختلاف چگالی گازهای ورودی و خروجی در آن، موجب جریان از مبدا می شود.

۱۹-۳– مشعل پودر کننده سوخت با بخار مشعلی برای احتراق سوخت که در آن سوخت توسط حرارت بخار تبدیل به ذرات ریز می شود. این عمل ممکن است در داخل یا خارج مشعل صورت پذیرد.

۲۰-۳– ستون آب لوله عمودی که بالا و پایین آن به ترتیب با بخار و آب دیگ در تماس می باشد و می توان به آن، آب سنج، شیر و هشداردهنده حداقل و حداکثر ارتفاع آب وصل نمود.

۲۱-۳– ضربه آب افزایش ناگهانی فشار آب در اثر تبدیل سریع نیروی جنبشی به فشار را ضربه آب می گویند.

۲۲-۳– سطح آب ارتفاع سطح آب در دیگ بخار را سطح آب می گویند.

دیگ بخار عالی