تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار

تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار

تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار (هیدروتست) فرآیندی است که تجهیزاتی از قبیل سیستم های لوله کشی،