ساخت موتور خانه

تجهیز کشتارگاه مرغ سالیذ توسط گروه تولیدی صنعتی زاگرا

در این مجموعه از بویلر 800000 کیلو کالری آب داغ با فشار 10 بار و نیز منبع آب داغ 2000 لیتری ، سختی گیر 300000 گرین و مشعل گازی تمامآ با برند zagra استفاده گردید و طی فرایند طراحی ، ساخت ، نصب و نگه داری اولیه تحویل مدیریت مجموعه گردید.